วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้ google sheet
ฝึกการปฏิบัติ  
       1. ให้นักเรียน สร้างไฟล์  google  sheets  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อน โดยแชร์ไฟล์ให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในตารางได้
        2. สร้างลิงก์  ไว้ที่เมนูรายการหลัก
        3. รูปแบบตารางมีข้อมูลดังนี้

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่เพื่อน โทรมือถือ
1.
2.
3.
4.

1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมนี้เรียนในสัปดาห์วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559

    ตอบลบ