วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การคัดลอกบทความที่ที่อื่น

การคัดลอกบทความที่ที่อื่นมาวางไว้ในบทความของเรา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1142640
1/2152338
1/3152641
1/4152540
1/5152439
1/67815
1/7122739
1/8131629
1/9261642
1/1029736
รวม   10161198359
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1102636
2/2102737
2/3152035
2/4191938
2/5132538
2/6101424
2/7142135
2/8181634
2/9192039
2/1044044
รวม   10172188360
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/162935
3/292736
3/3162541
3/4112637
3/5132740
3/6152641
3/791221
3/8102636
3/9211637
3/10172138
3/1131435
3/12181331
รวม   12176252428
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 32 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1147 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1102333
4/2102333
4/3162339
4/4122840
4/5182341
4/6192342
4/761723
4/861622
4/9251641
4/10231437
รวม   10145206351
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1111122
5/263339
5/3132639
5/4103040
5/5103141
5/6182442
5/7132538
5/871017
5/9151227
5/1019423
รวม   10122206328
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/152328
6/2162137
6/3152439
6/4162440
6/542832
6/692837
6/7132235
6/861824
6/941519
6/10221436
รวม   10110217327
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1006 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 62 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2153 คน

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559