ภาพผู้บริหารโรงเรียน

ภาพผู้บริหารโรงเรียน

ภาพถ่ายข้อมูลครู
ไปดูตารางสอนชื่อ-นามสกุลนายประทีป หวานชิต
กลุ่มสาระฯบริหาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอกการบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน 16/5/2527
อายุราชการ32 ปี 0 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.-
โทรศัพท์081-942-6413
E-Mail-
   
ไปดูตารางสอนชื่อ-นามสกุลนายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข
กลุ่มสาระฯบริหาร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอกการบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน 14/5/2525
อายุราชการ34 ปี 0 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.-
โทรศัพท์081-8576210
E-Mailpituk_02@hotmail.com
   
ไปดูตารางสอนชื่อ-นามสกุลนางนุชนาถ สอนสง
กลุ่มสาระฯบริหาร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอกหลักสูตรและการนิเทศ
วันเข้าทำงาน 14/5/2539
อายุราชการ20 ปี 0 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.-
โทรศัพท์081-7363815
E-Mail-
   
ไปดูตารางสอนชื่อ-นามสกุลนายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด
กลุ่มสาระฯบริหาร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอกการบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน 14/5/2545
อายุราชการ14 ปี 0 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.-
โทรศัพท์0
E-Mail-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น