Blogของนักเรียนชั้น ม.6/3
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 28233 นายดนัย -
2 28240 นายพุฒิพงษ์ จนากร
3 28253 นายธีรภัทร์ นกพลับ
4 28283 นายพสุภูกฤติกุล ทองกัลยา
5 28375 นายชุทธ ขำเอี่ยม
6 28377 นายต้นตระกาล ผิวผ่อง
7 28378 นายธนกร จงประเสริฐ
8 28427 นายนาวิน ทองดี
9 28430 นายพรพินิต พนัส
10 28616 นายกุลธร แย้มพยนต์
11 28685 นายสุทัศน์ พวงมาลัย
12 29525 นายดนัย จิตตหฤษฏ์
13 29526 นายพรเทพ ลายจำปา
14 29527 นายอติเทพ เสลานนท์
15 30472 นายทินกร แสงพิทักษ์
16 31053 นางสาวกมลศรี ภิญโญ
17 28198 นางสาวชุติกาญจน์ หลานน้อย
18 28201 นางสาวบุศรา บุญคุ้ม
19 28207 นางสาวศวรรยา พรหมทองดี
20 28215 นางสาวอรวรรณ พรมสีทอง
21 28224 นางสาวอาทิมา การสะอาด
22 28226 นางสาวกัญญารัตน์ ยินดี
23 28245 นางสาวสรัลลักษณ์ แถบกำปัง
24 28266 นางสาวอรุณกมล เสลาคุณ
25 28270 นางสาวอัญธิกา จันทร์ประเสริฐ
26 28321 นางสาวอาทิตญา ธงชัย
27 28370 นางสาวจันธิมา จินดาแจ้ง
28 28446 นางสาวจิราวรรณ กล่อมกำเนิด
29 28447 นางสาวพิมพา ชูศักดิ์
30 28462 นางสาวบงกช ทับขำ
31 28505 นางสาวทรายทอง พุทธา
32 28699 นางสาวชนิกานต์ หอมระรื่น
33 29528 นางสาวณัฐณิชา วัฒถากูล
34 29529 นางสาวบุณยานุช เปรมศักดิ์
35 29531 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วงศ์เวียงกาญจน์
36 29532 นางสาวภคภร เนื้อศรีจันทร์
37 29533 นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์จีน
38 29954 นางสาวพรสวรรค์ เทวิน
39 30471 นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์สอน

19 ความคิดเห็น:

 1. นายกุลธร แย้มพยนต์ 19 มิถุนายน 2559 22:06 ถูกหักคะแนนเพราะนำเสนอผลงานสิ่งลามก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เเก้ไขเเล้วครับ เเต่ผมไม่ได้ทำ " ไม่ออกจากระบบ " - -*

   ลบ
 2. นางสาวบุณยานุช เปรมศักดิ์ เลขที่34 ส่งเเนะนำตนเองเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 3. ส่งเเล้วครับ นายกุลธร แย้มพยนต์ เลขที่ 10 ม.6/3 งานประเมิน ส่งวันที่ 22 สิงหาคม 2559

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นาย พุฒิพงษ์ จนากร 6/3 เลขที่2 แก้ไขงาน แนะนำตัวเองแล้วครับ (งานช่องที่4)

  ตอบลบ
 6. นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์จีน เลขที่ 37 งานที่5 เรื่องแบบประเมินความพึงพอใจเว็บล็อก เสร็จแล้วคะ

  ตอบลบ
 7. นางสาวภคภร เนื้อศรีจันทร์ เลขที่36 ม.6/3 งานที่5 เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก เสร็จแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. นายพสุภูกฤติกูล ทองกัลยา เลขที่4 ม.6/3 งานที่5 เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก เสร็จแล้วครับ

  ตอบลบ
 10. น.ส.พรสวรรค์ เทวิน เลขที่38 ม.6/3 ส่งงานที่5 เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ