วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

BY .

นักเรียนดูแล้วสรุปในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแยกประเด็น ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สไลด์โชว์ของนักเรียน

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 1-3 สิงหาคม  2559
- ปรับ/สร้าง สไลด์แนะนำตนเอง ไปวางไว้ที่ หน้าบล็อกของนักเรียน
- แนะนำเว็บไซต์การทำให้ที่อยู่เว็บไซต์สั้น  gg.gg /และ  goo.gl
- ตรวจให้คะแนน การใช้งานสไลด์โชว์ 10 คะแนน
---------------------------------------------------------------------------------

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 2-4 กรกฏาคม  2559

เรื่อง การใช้งาน google Slide เพิ่มเติม

เรื่องที่เรียน
       1.  การเผยแพร่บทความในแบบต่างๆ
       2.  การฝังโค้ด เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

งาน 1. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 3 - 5 คน คิดหัวเรื่องการนำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง
       2. ให้นักเรียน นำเสนอส่งผลงานที่ผลงานรวมของแต่ละห้อง
       3. ให้นักเรียนประเมินผลงานของกลุ่มต่างๆ


-----------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 27-29 มิถุนายน 59

เรื่อง การใช้งาน google Slide

งาน 1. ให้นักเรียนปรับแต่ง ไสลด์ที่เป็นเฟรมของนักเรียนเพื่อแนะนำตนเอง
      2. ให้นักเรียนสร้างไสลด์เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง .................โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
            และ มากกว่า 5 ไสลด์ เสร็จแล้วให้แชร์ไฟล์แบบฝัง ไปไว้ที่เว็บนักเรียนสร้างไว้ที่เมนูด้านซ้ายวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้ google sheet
ฝึกการปฏิบัติ  
       1. ให้นักเรียน สร้างไฟล์  google  sheets  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อน โดยแชร์ไฟล์ให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในตารางได้
        2. สร้างลิงก์  ไว้ที่เมนูรายการหลัก
        3. รูปแบบตารางมีข้อมูลดังนี้

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่เพื่อน โทรมือถือ
1.
2.
3.
4.

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิธีการแทรก Youtube

วิธีการนำวีดิโอใน Youtube.com  มาลงในบทความการฝังข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การคัดลอกบทความที่ที่อื่น

การคัดลอกบทความที่ที่อื่นมาวางไว้ในบทความของเรา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1142640
1/2152338
1/3152641
1/4152540
1/5152439
1/67815
1/7122739
1/8131629
1/9261642
1/1029736
รวม   10161198359
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1102636
2/2102737
2/3152035
2/4191938
2/5132538
2/6101424
2/7142135
2/8181634
2/9192039
2/1044044
รวม   10172188360
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/162935
3/292736
3/3162541
3/4112637
3/5132740
3/6152641
3/791221
3/8102636
3/9211637
3/10172138
3/1131435
3/12181331
รวม   12176252428
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 32 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1147 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1102333
4/2102333
4/3162339
4/4122840
4/5182341
4/6192342
4/761723
4/861622
4/9251641
4/10231437
รวม   10145206351
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1111122
5/263339
5/3132639
5/4103040
5/5103141
5/6182442
5/7132538
5/871017
5/9151227
5/1019423
รวม   10122206328
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/152328
6/2162137
6/3152439
6/4162440
6/542832
6/692837
6/7132235
6/861824
6/941519
6/10221436
รวม   10110217327
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1006 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 62 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2153 คน

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559