วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สไลด์โชว์ของนักเรียน

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 1-3 สิงหาคม  2559
- ปรับ/สร้าง สไลด์แนะนำตนเอง ไปวางไว้ที่ หน้าบล็อกของนักเรียน
- แนะนำเว็บไซต์การทำให้ที่อยู่เว็บไซต์สั้น  gg.gg /และ  goo.gl
- ตรวจให้คะแนน การใช้งานสไลด์โชว์ 10 คะแนน
---------------------------------------------------------------------------------

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 2-4 กรกฏาคม  2559

เรื่อง การใช้งาน google Slide เพิ่มเติม

เรื่องที่เรียน
       1.  การเผยแพร่บทความในแบบต่างๆ
       2.  การฝังโค้ด เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

งาน 1. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 3 - 5 คน คิดหัวเรื่องการนำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง
       2. ให้นักเรียน นำเสนอส่งผลงานที่ผลงานรวมของแต่ละห้อง
       3. ให้นักเรียนประเมินผลงานของกลุ่มต่างๆ


-----------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 27-29 มิถุนายน 59

เรื่อง การใช้งาน google Slide

งาน 1. ให้นักเรียนปรับแต่ง ไสลด์ที่เป็นเฟรมของนักเรียนเพื่อแนะนำตนเอง
      2. ให้นักเรียนสร้างไสลด์เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง .................โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
            และ มากกว่า 5 ไสลด์ เสร็จแล้วให้แชร์ไฟล์แบบฝัง ไปไว้ที่เว็บนักเรียนสร้างไว้ที่เมนูด้านซ้าย1 ความคิดเห็น:

  1. สำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนห้อง 6/2 ไม่ได้เข้าเรียน

    ตอบลบ