วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สไลด์โชว์ของนักเรียน

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 1-3 สิงหาคม  2559
- ปรับ/สร้าง สไลด์แนะนำตนเอง ไปวางไว้ที่ หน้าบล็อกของนักเรียน
- แนะนำเว็บไซต์การทำให้ที่อยู่เว็บไซต์สั้น  gg.gg /และ  goo.gl
- ตรวจให้คะแนน การใช้งานสไลด์โชว์ 10 คะแนน
---------------------------------------------------------------------------------

สำหรับกิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 2-4 กรกฏาคม  2559

เรื่อง การใช้งาน google Slide เพิ่มเติม

เรื่องที่เรียน
       1.  การเผยแพร่บทความในแบบต่างๆ
       2.  การฝังโค้ด เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

งาน 1. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม 3 - 5 คน คิดหัวเรื่องการนำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง
       2. ให้นักเรียน นำเสนอส่งผลงานที่ผลงานรวมของแต่ละห้อง
       3. ให้นักเรียนประเมินผลงานของกลุ่มต่างๆ


-----------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการเรียน สัปดาห์วันที่ 27-29 มิถุนายน 59

เรื่อง การใช้งาน google Slide

งาน 1. ให้นักเรียนปรับแต่ง ไสลด์ที่เป็นเฟรมของนักเรียนเพื่อแนะนำตนเอง
      2. ให้นักเรียนสร้างไสลด์เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง .................โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
            และ มากกว่า 5 ไสลด์ เสร็จแล้วให้แชร์ไฟล์แบบฝัง ไปไว้ที่เว็บนักเรียนสร้างไว้ที่เมนูด้านซ้ายวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้ google sheet
ฝึกการปฏิบัติ  
       1. ให้นักเรียน สร้างไฟล์  google  sheets  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อน โดยแชร์ไฟล์ให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในตารางได้
        2. สร้างลิงก์  ไว้ที่เมนูรายการหลัก
        3. รูปแบบตารางมีข้อมูลดังนี้

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่เพื่อน โทรมือถือ
1.
2.
3.
4.

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิธีการแทรก Youtube

วิธีการนำวีดิโอใน Youtube.com  มาลงในบทความการฝังข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ