วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พบกันครั้งแรก


งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ผลงานนักเรียนสร้างบล็อก ประกอบวิชาเรียนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ปีการศึกษา 2559
ชั้น ม.6/2        ชั้น ม.6/3        ชั้น ม.6/4